تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 23:

متن حدیث :
ان مع کل انسان ملکین یحفظانه فاذا جآء القدر خلیا بینه و بینه و ان الاجل جنة حصینة.(66)
ترجمه :
همانا با هر انسانی دو ملک موکل است که نگهداری می‏کنند آن را پس چون بیاید تقدیر او بگذارند او را با تقدیر او و دیگر نگهداری از او ننمایند و بدرستیکه اجل یعنی مدتیکه برای انسان تعیین شده که باید تا آن مدت، باقی باشد سپریست استوار و بهمین معنی است قول آن جناب: کفی بالاجل حارساً.(67)
و روایت است که بر درع آن حضرت نقش بود:
ای یومی من الموت افر - یوم لم یقدر ام یوم قدر
یوم لم یقدر لا اخشی الوغی - یوم قد قدر لا بغنی الحذر(68)