تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 3:

متن حدیث :
احسنوا فی عقب غیرکم تحفظوا فی عقبکم(7)
ترجمه :
نیکوئی کنید در عقب و نسل دیگران تا مراعات شما شود در نسل شما.
بدان ای عزیز من که اکثر آنچه در دنیا است بعنوان قرض و مکافات چه بسیار مشاهده و عیان شده که کسانیکه ظلم کردند بمردمان ظلم و ستم کردند به اعقاب ایشان کسی که خراب کرد خانه‏های مردم را خراب کردند خانه او را و هکذا بعکس.
ببری مال مسلمان و چو مالت ببرند - بانگ و فریاد برآری که مسلمانی نیست
مکن بد به فرزند مردم نگاه - که فرزند خویشت برآید تباه
پدر مرده را سایه بر سرفکن - غبارش بیفشان و خارش بکن
اگر باب را سایه رفت از سرش - تو در سایه خویشتن پرورش
بحال دل خستگان درنگر - که روزی تو دلخسته باشی مگر
فرو ماندگان را درون شاد کن - ز روز فروماندگی یاد کن