تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 5:

متن حدیث :
اذا ارذل الله عبداً حظر علیه العلم(9)
ترجمه :
چون رذل و پست سازد خدای تعالی بنده را در میان خلقان بواسطه عدم سلوک او در طریق فرمان، حرام کند بر او علم را و از این نعمت عظمی او را محروم فرماید.(10)
شکوت الی و کیع سوء حفظی - فارشدنی الی ترک المعاصی
و علله بان العلم فضل - و فضل الله لا یؤتاه عاصی