تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 16:

متن حدیث :
اغض علی الأذی و الا لم ترض ابداً.(50)
ترجمه :
چشم بپوش بر خار کنایه از آنکه از مکاره و رنج و بلای دنیا و ناملایمات از دوستان بی‏وفا چشم بپوش و تحمل آن کن و اگر نه خوشنود نشوی هرگز و همیشه بحالت خشم و تلخی زندگی کنی زیرا که طبیعت دنیا مشوبست به مکاره.
و من ذالذی ترضی سجایاه کلها.
کیست آنچنان کسی که بپسندی تو تمام خوی و طبیعت او را.
تحمل چه زهرت نماید نخست - ولی شهد گردد چه در طبع رست
شنیدم که وقتی سحرگاه عید - زگرمابه آمد برون بایزید
یکی طشت خاکستریش بی‏خبر - فرو ریختش از سرائی بسر
همی گفت ژولیده دستار و موی - کف دست شکرانه مالان بروی
که ای نفس من در خور آتشم - ز خاکستری روی در هم کشم
بزرگان نکردند در خود نگاه - خدا بینی از خویشتن بین مخواه
طریقت جز این نیست درویش را - که افکنده دارد تن خویش را