تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 82:

متن حدیث :
من استقبل وجوه الارآء عرف مواقع الخطاء.(240)
ترجمه :
کسی که استقبال نموده وجوه و طرق اندیشه‏ها را و تفحص آن نمود شناخت مواضع خطا را زیرا که آن مستلزم معرفت خطا است از صواب.
این ترغیب است در استشاره و فکر در استصلاح اعمال قبل از وقوع در آن.
و هم فرموده: من شاور الرجال شارکهم فی عقولهم.(241)
یعنی هر که مشورت کند با مردمان شرکت کرده است ایشان را در عقلهای ایشان.
و از کلمات بدیعه است: ثمرة رأی المشیر احلی من الاری المشور.
یعنی میوه اندیشه شیرین‏تر است از انگین گرفته شده.
لقمان حکیم را گفتند حکمت از که آموختی گفت از نابینایان که تا جای ندانند پای ننهند.