تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 10:

متن حدیث :
استنزلوا الرزق بالصدقة و من ایقن بالخلف جاد بالعطیة.(25)
ترجمه :
طلب کنید فرود آمدن روزی را بصدقه دادن.
کما قال الله تعالی: و من قدر علیه رزقه فلینفق مما اتیه الله.(26)
و کسیکه یقین کند که عوض آنچه می‏دهد جایش می‏آید جوانمردی خواهد کرد در عطا کردن زیرا که میداند بدل این عطا باو میرسد در دنیا و عقبی.
و الیه اشار (ع) فی قوله تنزل المعونة علی قدر المؤنة.(27)
یعنی بهمین معنی نیز اشاره نموده آنحضرت که فرموده فرود میآید یاری دادن بقدر مؤنه و گرانی بار.
و هم فرموده اذا املقتم فتاجروا الله باصدقة.(28)
چون درویش و فقیر گشتید تجارت کنید با خدای تعالی بدادن صدقه.
فان الله یجزی المتصدقین.(29)