تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 37:

متن حدیث :
رسولک ترجمان عقلک و کتابک ابلغ من ینطق عنک.(108)
ترجمه :
فرستاده تو از برای پیغام ترجمان عقل تو است و نامه تو بلیغ‏ترین کسی است که سخن گوید از جانب تو چه بسا است پیام برنده رسالترا بنحویکه باید و شاید ادا نکند و کم و زیاد کند لاجرم خللی در پیغام وارد شود که گاهی شود سبب هلاک فرستنده شود بخلاف نامه.
و فی معنی کلامه قول الشاعر
تخیر اذا ما کنت فی الامر مرسلاً - فمبلغ ارآء الرجال رسولها
و رو و فکر فی الکتاب فانما - باطراف اقلام الرجال عقولها(109)