تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 88:

متن حدیث :
من ترک قول لا ادری اصیبت مقاتله.(254)
ترجمه :
کسیکه ترک کند گفتار نمیدانم را و ندانسته جواب گوید سبب هلاکت دنیا و عقبای خود شود.
پس عاقل دانا آن کس است که چیزیرا که نمیداند بگوید نمیدانم تا سبب هلاک خود و گمراهی دیگران نشود بلکه چیزیرا که نمیداند بپرسد تا یاد گیرد چنانچه گفته‏اند: لا أدری نصف العلم.
گویند غزالی را پرسیدند که چگونه رسیدی بدینمقام در علوم گفت برای آنکه هر چه ندانستم از پرسیدن آن ننگ نداشتم.
امید عافیت آنگه بود موافق عقل - که نبض را بطبیعت شناس بنمائی
بپرس آنچه بدانی که ذل پرسیدن - دلیل راه تو باشد به عز دانایی