تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 63:

متن حدیث :
لا غنی کالعقل و لا فقر کالجهل و لا میراث کالادب ولا ظهیر کالمشاورة.(181)
ترجمه :
نیست هیچ غنی و توانگری مانند عقل و نیست هیچ فقری مانند جهل و نادانی و نیست هیچ میراثی همچو ادب و نیست هیچ پشت و یاوری مانند مشورت کردن در کارها با اهل دانش چنان گفته شده.
بهنگام تدبیر یک رأی نیک - به از صد سپاهی چه دریای ریگ
قال النبی صلی الله علیه و اله ما خاب من استخار ولاندم من استشار.(182)
یعنی رسولخدا صلی الله علیه و آله فرمود: که نومید نشد کسیکه طلب خیر از خدا کرد و پشیمان نشد کسیکه در کار مشورت کرد.
هر که بی‏مشورت کند تدبیر - غالبش بر هدف نیاید تیر
بیخ بی‏مشورت که بنشانی - برنیارد بجز پشیمانی