تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 66:

متن حدیث :
لا یصدق ایمان عبد حتی یکون بما عند الله اوثق منه بما فی یده.(187)
ترجمه :
تصدیق نمیتوان کرد ایمان بنده را تا وقتی که باشد بآنچه که نزد خدا است استوارتر از آنچه که در دست اوست.
حاصل آنکه ایمان یقینی وقتی است که بنده بوعده‏های خدا و بآنچه در نزد او است اطمینانش زیادتر باشد از آنچه در دست دارد.(188)
و قال النبی صلی الله علیه و آله من احب ان یکون اغنی الناس فلیکن بما فی ید الله اوثق منه بما فی یده.(189)
یعنی رسولخدا صلی الله علیه و آله فرموده کسیکه دوست دارد که بی‏نیازترین مردم باشد باید بآنچه که در نزد خدا است وثوقش زیادتر باشد از آن چیزیکه در دست خود دارد.