تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 84:

متن حدیث :
من اشرف افعال الکریم غفلته عما یعلم.(246)
ترجمه :
ز شریفترین کارهای شخص کریم تغافل و چشم پوشانیدن او است از آنچه می‏داند از معایب مردم و از هفوات ایشان. دانایان گفته‏اند که تغافل علامت سیادت و بزرگیست و بهمین معنی است شعر ابوتمام رحمه الله:
لیس الغبی بسید فی قومه - لکن سید قومه المتغابی(247)
پس مؤمن باید از عیوب مردم غص کند و عیوب خود را ببیند و از آن غفلت ننماید و اگر مردم در حق او تقصیری کردند و از او معذرت خواستند قبول کند و چشم از ایشان بپوشاند و چنان باشد که گفته‏اند:
و لقد امر علی اللئیم یسبنی - فمضیت ثمة قلت لا یعنینی(248)
حضرت موسی بن جعفر علیهما السلام به پسران خود وصیت فرمود که اگر کسی در گوش راست شما مکروهی بشما شنوانید پس از آن سر بگوش چپ شما گذاشت و معذرت خواست و گفت من چیزی نگفتم شما قبول کنید عذر او را.(249)
قال امیر المؤمنین (علیه السلام) اقبل عذر اخیک و ان لم یکن له عذر فالتمس له عذراً.
یعنی قبول کن عذر برادر خود را و اگر عذری نداشته باشد بطلب برای او عذری را.