تربیت
Tarbiat.Org

شرح صد کلمه قصار از امام علی علیه السلام
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

کلمه 11:

متن حدیث :
اشرف الغنی ترک المنی.(30)
ترجمه :
شریفترین اقسام غنی و توانگری ترک تمنی و آرزوها است زیرا که آن لازم قناعت است و قناعت مستلزم غنی بدلیل القناعة کنزلا یفنی: قناعت گنجی است که تمام نمیشود.