تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دعا برای وجود امام عصر (عج)

اللهم کن لولیک الحجه بن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه من ساعات اللیل و النهار ولیا و حافظاًو قائداً وناصراً و دلیلاً و عیناً حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیه طویلاًو این دعا را در تمام اوقات بخوان و مکرر کن بخصوص در شب بیست و سوم ماه رمضان.