تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

و اجتناب از چیزهای که موجب فقر است.

مانند 1- گذاشتن تار عنکوبت و خاکروبه در خانه. 2- بول کردن در گرمابه 3- خوردن در حال جنابت و در حال خوابیده 4 - خلال کردن با چوب گز بلکه به هر چوبی 5 - ایستاده شانه کردن و به شانه شکسته شانه کردن 6- به قلم گره دار چیزی نوشتن 7- قطع رحم نمودن. 8- خوابیدن در بین طلوعین (طلوع فجر و طلوع آفتاب) و عشائین (نماز مغرب و عشاء) 9- اعتیاد به کذب 10- کثرت استماع غنا 11- رد کردن مرد سائل در شب 12- قسم دروغ خوردن 13- سوزانیدن پوست پیاز و سیر 14- نشستن و تکیه کردن بر درگاه (چهار چوب) در 15- جاروب کردن در شب 16- جاروب نمودن با لباس 17- وضو گرفتن و شستن اعضاء بدن در موضع استنجاء(159) 18- خشک کردن تری بدن را به آستین لباس و دامن. 19- کاسه و ظرف را نشسته گذاشتن. 20- باز گذاشتن در ظروف آب 21- استخفاف به نماز 22- صبح زود به بازار رفتن و دیر بیرون آمدن. 24- نانهای گدایان را خریدن. 25- بر اولاد لعن کردن. 26- لباس را در بدن دوختن. 27- چراغ را به نفس خاموش کردن. 28- ریزه‏های نان را بی اعتنایی کردن و حقیر شمردن. 29- بر مشایخ مقدم شدن. 30- والدین را بنام صدا زدن و دعای بد در حق آنها نمودن. 31- نشسته متعمم شدن. 32- ایستاده زیر جامه، پوشیدن. 33- و بخل و اسراف و کسالت و سستی در امور نمودن و غیر اینها.
و نیز نافع است برای دفع فقر و ترقی در کارها و قضاء دین این ذکری که حضرت صادق علیه‏السلام تعلیم عبدالله بن سنان فرموده و آن چنین است که بعد از نماز فجر می‏خوانی:توکلت علی الحی الذی لا یموت و الحمد لله الذی لم یتخذ ولداً و لم یکن له شریک فی الملک و لم یکن له ولی من الذل و کبره تکبیراً.و پس از آن می‏گویی:اللهم انی اعوذ بک من البوس و الفقر و من غلبه الدین و السقم و اسئلک ان تعیننی علی اداء حقک الیک والی الناس.
و روایت شده است که برای بیماری و تنگدستی، بعد از هر نماز فریضه می‏خوانی: توکلت علی الحی... تا تکبیراً و از حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله مرویست که هیچ شدتی مرا روی نداد مگر آنکه جبرئیل برای من متمثل شد و گفت این دعا را بخوان و در احادیث بسیار وارد شده است که برای وساوس سینه و قرض و پریشانی مکرر آنرا باید خواند، و در بعضی از روایات اولش لا حول و لا قوه الا بالله است و بعد از لم یتخذ صاحبه و لا ولداً است.
برای قضاء دین استغفار زیاد و خواندن سوره قدر وارد شده است و نیز مکرر بخواند:یا ذالجلال و الاکرام بحرمه و جهک الکریم اقض عنی دینیو دینی و نیز جهت قضاء دین بخواند (آیه 26 سوره آل عمران را) قل اللهم مالک الملک تا بغیر حساب. پس بگوید:یا رحمن الدنیا و الاخره و رحیمهما تعطی منهما ما تشاء وتمنع منهما ما تشاء اقض عنی دینیو این دعائی است که رسول خدا صلی الله علیه و آله تعلیم معاذبن جبل فرموده است. و نیز از امیرالمؤمنین منقول است که شکایت کرد بخدمت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله از قرض فرمود، بخوان،اللهم اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک.که اگر به اندازه کوه صبیر که بزرگترین کوه یمن است قرض داشته باشی اداء خواهد شد.
شیخ بهائی زید بهائه این روایت را حدیث شانزدهم کتاب اربعین قرار داده، و ذیل آن فرموده است وقتی قرض من زیادتر از هزار و پانصد مثقال طلا شد و چیزی هم نداشتم که در قبال آن بپردازم و طلبکاران نیز طلب خود را در خواست می‏کردند به ناچار به این دعا پناه بردم و مدتی به آن مداومت کردم، بدین روش که روزها بعد از نماز صبح آن را مکرر می‏خواندم و گاهی بعد از نمازهای دیگر نیز می‏خواندم به اندک زمانی به برکت مواظبت بر این دعا قرض من از جائی که هیچ فکرش را نمی‏کردم، ادا شد.