تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

بیست و پنجم:

این روز روز شریفی است و روزی است که هل اتی در حق اهل بیت نازل شده به سبب آن که سه روز روزه گرفتند و افطار خود را در هر سه شب به مسکین و یتیم و اسیر دادند و به آب افطار نمودند و شایسته است که شیعیان اهل بیت علیهم السلام در این ایام به موالی خود تأسی نمایند در تصدق به مساکین و ایتام و سعی در اطعام ایشان، و روزه بدارند و چون بعضی از علماء این روز را روز مباهله می‏دانند خواندن زیارت جامعه و دعای مباهله در این روز مناسب است.