تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

باب هشتم: در ماه صفر

باب هشتم در ماه صفر است:
بدان که این ماه معروف به نحوست (و نحسی) است و برای رفع نحوست هیچ چیز بهتر از تصدیق و ادعیه و استعاذات وارده نیست و اگر خواهد که از بلاهای نازله در این ماه محفوظ بماند در هر روز ده مرتبه چنان که محدث فیض فرموده بخواند:یا شدید القوی یا شدید المحال یا عزیز یا عزیز یا عزیز ذل بعزتک جمیع خلقک فاکفنی شر خلقک یا مجمل یا منعم یا مفضل یا لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له و نجیناه من الغم و کذلک ننجی المومنین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.و سید بن طاووس دعایی برای هلال این ماه روایت کرده است.