تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویذ درد پا:

برای برطرف شدن درد پا خواندن سوره انا فتحنا تا (و کان الله عزیزا حکیما) وارد شده است.