تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز بیست و دوم:

در این روز در سال 4 (چهارم) غزوه بنی النضیر واقع شد و سوره مبارکه (حشره) در بیان این غزوه است.