تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز اول: در آن چند عمل است:

1- غسل کردن در آب جاری و ریختن سی کف آب بر سر، که باعث ایمنی از جمیع دردها و بیماریها است در تمام سال. 2- کفی (مشتی) از گلاب به صورت خود بزند تا از خواری و پریشانی نجات یابد و مقداری گلاب هم بر سر خود بریزد تا در آن سال از سرسام ایمن شود. 3- دو رکعت نماز اول ماه و تصدق را به عمل آورد. 4- دو رکعت نماز انجام دهد در رکعت اول حمد و انا فتحناه و در رکعت دوم حمد و هر سوره که خواهد بخواند تا حق تعالی جمیع بدی‏ها را در آن سال از او دور گرداند و در حفظ خدا باشد تا سال آینده. 5- بعد از طلوع فجر این دعا را بخواند: اللهم قد حضر شهر رمضان و قد افترضت علینا صیامه و انزلت فیه القرآن هدی للناس و بینات من الهدای و الفرقان اللهم اعنا علی صیامه و تقلبه منا و تسلمه منا و سلمه لنا فی یسر منک و عافیه انک علی کل شی‏ء قدیر.6- بخواند دعای 44 صحیفه کامله را اگر در شب نخوانده است.