تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز هشتم:

روز (ترویه) است و روزه‏اش فضیلت دارد و کفاره شصت سال روایت شده است و شیخ شهید غسل در این روز را مستحب دانسته و در این روز در سال 60 مسلم بن عقیل خود را در کوفه ظاهر کرد و یاران خود را امر به خروج فرمود و در همان روز بعینه عمرو بن سعید العاص با جماعت بسیاری به بهانه حج به مکه آمدند و از طرف یزید ماموریت داشتند که امام حسین علیه‏السلام را در مکه معظمه، در هر حالی که باشد بگیرند و به نزد یزید ببرند و یا آنان که او را به قتل رسانند، به ناچار امام حسین علیه‏السلام احرام حج را به عمره عدول فرمود و طواف خانه و سعی ما بین صفا و مروه را بجای آورد و محل شد و به طرف عراق حرکت کرد. و ابن عباس گفته که پیش از حرکت به سوی عراق در کعبه ایستاده بود و دست جبرئیل در دست او و جبرئیل به مردم ندا می‏کرد که: هلموا الی بیعه الله (یعنی به سوی بیعت با خداوند بشتابید).