تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

فصل اول: در بیان حرزها و تعویذهای وارده‏