تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز اول (ماه شوال)

روز عید فطر است و اعمال آن چند چیز است:
1- آن که بخوانی بعد از نماز صبح و نماز عید آن تکبیراتی را که در شب آن بعد از نماز فریضه می‏خواندی.
2- آنکه بخوانی بعد از نماز صبح دعایی را که سید روایت کرده:اللهم انی توجهت الیک بمحمد امامی....و شیخ طوسی این دعا را بعد از نماز عید ذکر کرد. 3- بیرون کردن زکوة فطره به تفصیلی که در کتب فقهیه است.
4- غسل است و در روایت است که در زیر سقفی باشد و چون خواستی غسل کنی بگو:اللهم ایماناً بک و تصدیقاً بکتابک و اتباع سنه نبیک محمد صلی الله علیه و آله.پس (بسم الله) بگو و غسل کن و چون غسل به پایان رسید بگو:اللهم اجعله کفاره لذنوبی و طهر دینی اللهم اذهب عنی ادنس .
5- پوشیدن لباس نیکو و به کار بردن بوی خوش و رفتن به صحرا برای اقامه نماز در زیر آسمان.
6- پیش از نماز عید در اول روز افطار کنی و بهتر آن است که به خرما یا به شیرینی باشد و شیخ مفید رحمت الله فرموده مستحب است تناول کردن مقدار کمی از تربت سیدالشهداء علیه‏السلام که شفا از برای هر دردی است.
7- آن که چون مهیا شد برای رفتن به نماز عید بخواند: (اللهم الیک وجهت وجهی.) و چون متوجه به نماز عید شد بخواند: اللهم من تهیاً فی هذا الیوم...
8- خواندن نماز عید است و آن دو رکعت است در رکعت اول حمد و سوره اعلی بخواند و بعد از قرائت پنج تکبیر بگوید و بعد از هر تکبیری قنوت معروف (اللهم اهل الکبریآء و العظمه) را بخواند پس تکبیر ششم بگوید و به رکوع رود و بعد از رکوع و سجود برخیزد و برای رکعت دوم و در آن بعد از حمد سوره و الشمس بخواند و در این رکعت آن قنوت را چهار مرتبه بخواند پس نماز را تمام کند و بعد از سلام تسبیح حضرت زهرا علیه‏السلام بفرستد و بعد از نماز عید دعاهای بسیار وارد شده است و شاید بهترین آنها دعای 46 صحیفه کامله باشد. و مستحب است که نماز عید در زیر آسمان و بر روی زمین دعا کند از برای برادران دینی خود به قبولی اعمال.
9- زیارت کند حضرت امام حسین علیه‏السلام را.
10- بخواند دعای ندبه را.