تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

اذکار و آداب مربوط به خوردن و آشامیدن:

آداب طعام آن است که: آنرا از حلال بدست آوری و به اندازه‏ای صرف کنی که نسبت به حال تو اسراف نباشد، و در حال سیری، چیزی نخوری که موجب برص و پیسی و مبغوض شدن در نزد پروردگار است و آنقدر نخوری که تو را از عبادت باز دارد و هر که در دنیا سیرتر است در قیامت گرسنه‏تر است و خدا شکم پر از طعام را دشمن می‏دارد.
و ترک مکن غذا خوردن در شب را زیرا ترک آن موجب خرابی بدان است و آدمی را پیر می‏کند و باعث نفرین کردن رگ عشا است تا صبح. و سزاوار است که روز از خانه بیرون نروی تا آنکه چاشت (صبحانه) خود را بخوری.
و چون خواستی طعام بخوری دست را پیش از طعام بشوی و تری آن را با دستمال پاک مکن و چون خوان طعام را نهادند بسم الله الرحمن الرحیم بگو تا چهار هزار فرشته که با طعام حاضر شده‏اند به تو دعا کنند و شیطان را از تو دور کنند و اگر نه شیطان را گویند که ای فاسق بیا و با ایشان طعام بخور. پس ابتدا کن به نمک که شروع و پایان بردن غذا به نمک باعث دفع هفتاد نوع بلا است و وارد شده است که چون شروع به خوردن نمایی بگو: بسم الله علی اوله و آخره و اگر لقمه را برداری و بگوئی: بسم الله و الحمد لله رب العالمین باعث آمرزش گناهان می‏شود و در بین خوردن بسیار حرف نزن بلکه خدا را فراوان حمد کن و از ظرف طلا و نقره استفاده مکن و طعام گرم (داغ) مخور که برکت ندارد و شیطان در آن بهره دارد و در خوردنی و آشامیدنی مدم و نان را گرامی دار و آنرا به روش درندگان، بو مکن و با کارد و با دو انگشت آن را مبر و در صورت اختیار با دست چپ مخور و از کنار طعام و پیش خود بخور و لقمه را کوچک بردار و نرم بجو و در روی حاضرین کم نگاه کن و استخوان را زیاد پاک مکن که جنیان در آن بهره دارند و آنچه از خوان طعام (سفره غذا) افتاده بردار و بخور مگر در صحرا که آنرا برای پرندگان و حیوانات بگذر و چون از خوردن فارغ شدی حمد خدا کن و بگو: الحمد لله الذی یطعم و لا یطعم و انگشتان خود را بلیس که از برای لیسیدن انگشتان و ته ظرف فضیلت بسیار وارد شده است. و دست خود را بشوی و به نیم خورده مؤمنان تبرک جو که سؤر مؤمن شفای هفتاد درد است و خلال کن و اگر میهمانی داری برای او خلال حاضر کن که از جمله حقوق اوست و به چو انار و گز و نی و برگ خرما خلال مکن و آنچه را که بواسطه خلال از میان دندانها بیرون آوری دور افکن و مخور.