تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

در بیان چیزهای که موجب غنی و وسعت رزق است.

برای وسعت رزق و دفع فقر: مواظبت کند بخواندن این دعا چنانکه در کتاب مجتنی مسطور استاللهم یا سبب من لا سبب له یا سبب کل ذی سبب یا مسبب الاسباب من غیر سبب صل علی محمد و آل محمد و اغننی بحلالک عن حرامک و بفضلک عمن سواک یا حی یا قیومو نیز برای وسعت رزق در سجده نماز فریضه بگوید:یا خیر المسئولین و یا خیر المعطین ارزقنی و ارزق عیالی من فضلک الواسع فانک ذوالفضل العظیم.و نیز برای وسعت رزق و بر طرف شدن فقر مفید است:
1- حکایت اذان نمودن 2- صدقه دادن 3- خانه را جاروب کردن 4- کاسه‏ها را شستن 5- نیکو تکلم نمودن. 6- به پا داشتن نماز با تعظیم و خشوع 7- خواندن سوره واقعه بخصوص در شب و سوره یاسین و تبارک وقت صبح 8- مداومت به خواندن سوره و الذاریات 9- حضور در مسجد پیش از اذان 10- مداومت بر وضو و اسباغ(158) آن 11- خواندن سنت فجر (نافله صبح) 12- و نماز وتر در خانه 13- ترک کلام لغو و تکلم در مستراح 14- مردم را اذیت نکردن 15- توقیر شیوخ (احترام بزرگان) 16- صله رحم 17- و شکر نعم 18- شستن دست پیش از طعام خوردن آنچه از ظرف غذا می‏ریزد. 19- تسبیح خداوند در هر روزی سی مرتبه 20- کثرت استغفار 21- گرفتن شارب و ناخون در روز جمعه 22- تعقیب خواندن بعد از نماز صبح و عصر 23- مواسات کردن با برادران دینی 24- و جمع نمودن ما بین دو نماز.