تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز اول:

روز بسیار مبارکی است و در آن چند عمل است:
1- روزه که ثواب هشتاد ماه دارد.
2- خواندن نماز حضرت فاطمه علیه‏السلام و شیخ فرموده که روایت شده که آن چهار رکعت است به دو سلام مثل نماز امیرالمؤمنین علیه‏السلام در هر رکعت حمد یک مرتبه و توحید پنجاه مرتبه و بعد از سلام تسبیح آن حضرت را بخواند و بگوید سبحان ذی الغر...
3- دو رکعت نماز پیش از زوال به نیم ساعت (بخواند) در هر رکعت حمد یک مرتبه و هر یک از توحید و آیه الکرسی و قدر ده مرتبه.
4- هر که از ظالمی بترسد در این روز بگوید:حسبی حسبی حسبی من سوالی علمک بحالی.تا حق تعالی شر ظالم را از او برطرف سازد و بدان که در این روز حضرت ابراهیم خلیل علیه‏السلام متولد شده است و در این روز به روایت شیخین(78) ازدواج حضرت فاطمه و امیرالمومنین علیه‏السلام صورت گرفته است. و در همین روز (اول ذی الحجه) در سال 9 ه ق حضرت رسول صلی الله علیه و آله ابوبکر را به طرف مکه فرستاد تا آیات اول سوره برائت را بر کفار مکه بخواند پس از رفتن او جبرئیل نازل شد که اداء این امر باید به دست تو به دست مردی که از تو باشد انجام شود و به روایت دیگر (فرمود) علی علیه‏السلام باید از جانب تو تبلیغ نماید و لذا رسول خدا صلی الله علیه و آله امیرالمؤمنین علیه‏السلام را که به منزله جانش بود برای این ماموریت انتخاب فرمود و ابوبکر را از اداء آن عزل نمود و تفصیل این مطلب در کتب معتبره بیان شده است. ابن ابی الحدید در خطاب به وی گفته است:
تنح عن العلیا یسحب ذبولها - همام تردی بالعلی و تازرا
فتی لم یعرق فیه تیم بن مره - و لا عبد اللات الخبیثه اعصرا
و لا کان معزولا غداه برائه - و لا عن صلوه ام فیها مواخرا(79)