تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دعای گرفتن ناخن و شارب:

بسم الله و با لله و علی سنته محمد و آل محمد صلی الله علیهم.و مو و ناخن را دفن کن و همچنین دفن کردن دندان و خون سنت است، و بدان که شارب گرفتن سنت موکد است و غم و وسواس را دفع می‏کند و رسول خدا صلی الله علیه و آله فرمود، که از ما نیست هر که شارب خود را نگیرد و نیز فرموده که مگذارید شارب دراز شود که شیطان در آن جا می‏گیرد و گرفتن شارب و ناخن در روز جمعه فضیلت بسیار دارد و در روز شنبه و پنج شنبه موجب عافیت، از درد دندان و درد چشم است و در گرفتن ناخن از انگشت کوچک دست راست شروع کن و آن را با انگشت کوچک دست چپ ختم کن یا به عکس عمل کن و چند ترتیب دیگر نیز نقل شده است.