تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

فصل دوم: در اعمال مخصوص شب و روز این ماه مبارک است.