تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

باب دهم: در اعمال ماه ربیع الثانی‏

باب دهم در ماه ربیع الثانی است: