تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

مرواریدهای درخشان‏

(لئالی منثوره)
تالیف: حاج شیخ عباس قمی (ره)
نگارش و ویرایش: محمد حسین ربانی‏
بسم الله الرحمن الرحیم اذا رأیتهم حسبتهم لولؤا منثورا و اذا رایت ثم رأیت نعیما و ملکا کبیرا"(125) رساله اللئالی المنثوره فی العوذات و الاذکار الماثوره.
الحمد لله الذی ندبنا الی ذکره و ثنائه و امرنا بتحدیث نعمته و شکر الائه و الصلوه علی محمد سدی رسله و خاتم انبیائه و علی الطیبین من عترته و اوصیائه.
و بعد؛ چنین گوید، این احقر بی بضاعت و متمسک به احادیث اهل بیت رسالت علیه‏السلام عباس بن محمد رضا القمی ختم الله لهما بالحسنی و السعاده که چون توفیق الهی، شامل حال این گمنام شکسته بال گشت و کتاب (هدیه الزائرین و بهجه الناظرین) را تألیف نمودم، دیم الحق کتابی است، قره العین اهل زیارات و دعا و عبادات و مشتمل بر، صنوف زیارات و دعوات می‏باشد، لکن از اذکار و احراز و عوذات و ادعیه وارده برای انحاح مطالب(126) و قضاء حاجات خالی بود و لذا به خاطر رسید که رساله مختصری در این باب، از کلمات اهل بیت رسالت علیهم السلام جمع آوری نمایم، تا به کتاب هدیه الزائرین، توأم گردد(127) و آن کتاب، شریف، از هر جهتی جامع و کامل شود و نفعش عام و ذخیره این مجرم کثیر الاثام گردد، پس این مختصر را جمع نمودم و مرتب گردانیدم، آنرا به سه فصل و یک خاتمه. و آنرا بهاللئالی المنثوره، فی العوذات و الاذکار المأثوره(128)(یعنی: مرواریدهای پراکنده، در بیان تعویذها و ذکرهای وارده) نامگذاری کردم.)