تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویض درد پشت:

چون کمر درد کند، دست بر موضع درد بگذار و سه دفعه بخوان:ماکان لنفس ان تموت الا باذن الله کتابا موجلا و من یرد ثواب الدنیا نؤته منهاو من یرد ثواب الاخرة نوته منها و سنجزی الشاکرین.(138)و هفت مرتبه سوره قدر را نیز بخوان.