تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دعای نگاه کردن به آینه:

بگوید: اللهم کما حسنت خلقی فحسن خلقی و رزقی و روایت شده که حق تعالی بهشت را واجب می‏گرداند بر جوانی که بسیار نگاه در آینه کند و حمد خدا بسیار نماید بر اینکه خداوند او را بصورت نیکو آفرید و معیوب نگردانید.
و بدان که بوی خوش بکار بردن و خود را خوشبو نمودن فضیلت دارد و از اخلاق انبیاء و سنن مرسلین است و در هر روز ممدوح است و در روزهای جمعه مؤکد است. و مستحب است برای زنها بوی خوشی که بویش مخفی (خفیف) و رنگش ظاهر است و برای مردان به عکس و رد کردن بوی خوش کراهت دارد.