تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دعایی حجامت (خون گرفتن)

از حضرت صادق علیه‏السلام نقل است که چون حجامت کنی و خون از محل حجامت بیرون بیاید پیش از آنکه محجمه را بریزند بگو:بسم الله اعوذ بالله الکریم فی حجامتی هذه من العین فی الدم و من کل سوء.
و از آن جناب مرویست که دوا، چهار چیز است: حجامت و دارو مالیدن و (دارو در بینی چکانیدن خ ل) و حقنه کردن(149) و قی نمودن و نیز فرموده که جبرئیل علیه‏السلام برای حضرت رسول صلی الله علیه و آله مسواک و حجامت را آورد و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله فرموده که اگر شفا در چیزی است در شیشه حجام و در خوردن عسل است. و اجتناب کن از حجامت در حالی که ناشتا باشی و در وقتی که قمر در عقرب باشد، و در روز پنجشنبه پیش از ظهر و در روز جمعه وقت ظهر، و در روز سه شنبه، ولی در سه شنبه 17 و 14 و 21 ماه خوب است و در روز شنبه و یکشنبه و دوشنبه ممدوح است و در ماه رمضان در شب حجامت خوب است و بعد از حجامت انار شیرین خوردن نیک است.(150)