تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز چهاردهم:

در سال 64 یزید بن معاویه به درکات جحیم شتافت و در اخبار الدول است که: یزید به مرض ذات الجنب در حوران از دنیا رفت و جنازه‏اش را به دمشق آوردند و در باب صغیر او را دفن کردند و جای قبرش اینک مزبله می‏باشد و و سن او سی و هفت سال بود و خلافت او سه سال و نه ماه طول کشید. و شرح کفر و زندقه و الحاد یزید و اشعار کفرآمیز او و لعنت کردن ابوالفرج بن الجوزی به او در منبر بغداد، در کتب مشهور است و جمعی از اهل سنت معتقد به کفر او هستند و احمد بن حنبل و جماعت بسیاری لعن او را تجویز نموده‏اند بلکه ابن الجوزی در این باب کتابی به نام الرد علی المتعصب العنید المانع عن لعن یزید نوشته است.