تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویذ ورمهای بدن:

روایت شده که چون برای نماز واجب وضو گرفتی پیش از نماز، بر آن ورم بخوان (لو انزلنا هذا القرآن... تا آخر سوره حشر)
تعویذ ثالول: (میخچه‏ای که غالباً در دست پیدا می‏شود، زگیل) قطعه از سنگ نمک بر آن موضع بمالد و سه مرتبه آیه (لو انزلنا هذا القرآن... تا آخر سوره حشر) را بخواند و سپس آن قطعه نمک را در تنوری اندازد و خود زود برود.
تعویذ آبله: در کتاب مکارم، شکل ذیل را برای دفع آبله و کم بیرون آمدن آن نقل کرده است که آنرا بنویسند و بر بازو ببندند.
16 - 3 - 2 - 13
5 - 10 - 11 - 8
9 - 6 - 7 - 12
4 - 15 - 14 - 1
تعویذ بو اسیر: از امام رضا علیه‏السلام منقول است که سوره یس را با عسل بنویسد و آنرا بیاشامد.