تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

باب هفتم: در ماه محرم‏

باب هفتم در ماه محرم است:
در شب اول آن چنان نماز وارد است:
1- صد رکعت نماز به حمد و توحید
2- دو رکعت نماز در رکعت اول حمد و انعام و در رکعت دوم حمد و یس‏
3- دو رکعت نماز و یازده قل هو الله (در هر رکعت) و در روایت است که هر که در این شب این دو رکعت نماز را بجا آورد و صبح آن را که اول سال است روزه بدارد مانند کسی است که تمام سال را مداومت به خیر کرده و در آن سال محفوظ باشد و اگر بمیرد به بهشت رود و سید بن طاووس برای هلال این ماه دعای مبسوطی ذکر کرده است.