تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

ایضاً تعویذ چشم زخم:

اللهم رب مطر حابس، حجر یا بس و لیل دامس و رطب و یا بس رد عین العاین (العین کذا) علیه فی کبده و نحره و ماله فارجع البصر هل‏تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئاً و هو حسیر.