تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

و نیز برای چشم زخم وارد شده:

که دست‏ها را بر رو بلند کند و سوره حمد و توحید و دو قل اعوذ (ناس و فلق) را بخواند و دست بر پیش سر بکشد.