تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

روز پنجم:

به مفاد آیهو اذ یرفع ابراهیم القواعد من البیت و اسمعیل.پایه‏های خانه کعبه معظمه به دست ابراهیم و اسماعیل علیه‏السلام (در این روز) بنیانگذاری گردید.