تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شب اول: در آن چند عمل است.

1- آنکه طلب هلال (ماه نو) کند و بعضی استهلال این ماه را واجب دانسته‏اند. 2- چون رؤیت هلال کرد اشاره به هلال نکند بلکه رو به قبله کند و دستها را به آسمان بلند کند و بگوید: ربی و ربک الله... 3- بخواند دعای 43 (چهل و سوم) صحیفه کامله را در وقت دیدن هلال 4- مجامعت با حلال خود کند و این از خصوصیات این ماه است و الا در ماههای دیگر جماع در شب اول مکروه است. 5- غسل شب اول ماه کند. 6- در نهر جاری غسل کند و سی کف آب بر سر ریزد. 7- زیارت قبر امام حسین علیه‏السلام کند تا گناهانش ریخته شود و ثواب حاجیان و به عمره روندگان آن سال را دریابد. 8- در این شب ابتدا کند به خواندن هزار رکعت نماز این ماه. 9- آن که در نافله این شب و سایر شبهای این ماه سوره انا فتحنا بخواند. 10- دو رکعت نماز بخواند و در این شب در هر رکعت حمد و سوره انعام بخواند و سوال کند که حق تعالی از او کفایت شرور کند. 11- بخواند دعای: اللهم ان هذا الشهر المبارک... و این دعائی است که حضرت صادق علیه‏السلام در شب آخر ماه شعبان و در این شب می‏خواندند. 12- بعد از نماز مغرب بخواند این دعای وارد شده از حضرت جواد علیه‏السلام را که در اقبال است: اللهم یا من یملک التدبیر... 13- بخواند در این شب این دعای ماثور از حضرت صادق علیه‏السلام را که در اقبال است: اللهم رب شهر رمضان منزل القرآن... 14- بخواند دعای 44 (چهل و چهارم) صحیفه کامله را. 15- بخواند دعای وارده از موسی بن جعفر علیه‏السلام را:اللهم انی اسئلک باسمک الذی دان له کل شی‏ء...16- بخواند: اللهم ان هذا شهر رمضان... که سید نقل کرده. 17- بخواند:اللهم انه قد دخل شهر رمضان اللهم رب شهر رمضان الذی انزلت فیه القرآن و جعلته بینات من الهدی و الفرقان اللهم فبارک لنا فی شهر رمضان و اعنا علی صیامه و صلواته و تقبله منا.