تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

دعای قهقهه:

به جهت کفاره قهقهه و خنده بگو: اللهم لا تمقتنی و وارد شده است که خنده قهقهه از شیطان است و بسیار خندیدن، فعل بی خردان است و دل را می‏میراند و دین را می‏گدازد چنانکه آب نمک را و آدمی را در روز قیامت فقیر می‏گرداند و چه بسیار کسی که از روی لعب و بازی زیاد می‏خندد، در قیامت گریه‏اش فراوان خواهد بود. و حضرت رسول صلی الله علیه و آله فرموده‏اند: در تعجبم از کسی که ایمان به جهنم دارد، پس چرا می‏خندد بلی اگر خندیدن از نوع گشاده روئی و تبسم باشد باکی نیست، بلکه ممدوح است. زیرا مؤمن باید عبوس و گرفته نباشد.
دعای عطسه: چون کسی عطسه کند دست بر روی بینی نهد و بگوید الحمدلله رب العالمین حمداً کثیراً کما هو اهله و صلی الله علی محمد النبی و آله و سلم.و چون صدای عطسه کسی را شنید او را دعا کند و بگوید: (یرحمک الله) و صاحب عطسه در جواب او بگوید: (یغفر الله لکم و یرحمکم) و دعای عطسه از جمله حقوق است که مسلمان بر برادرش دارد.