تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

شب پانزدهم (از ماه ذی القعده)

شب بسیار مبارکی است خداوند نظر مرحمت می‏فرماید بر بندگان مؤمن خود و کسی که در این شب به طاعت حق تعالی مشغول باشد از برای او اجر صد نفر سائح(75) که خداوند را طرفه العین (دو چشم به هم زدنی) معصیت نکرده باشند خواهد بود، چنان که در روایت نبوی است. پس این شب را غنیمت شمار و مشغول کن خود را به طاعت و عبادت و نماز و طلب حاجات از خدا زیرا روایت شده که هر کسی در این شب حاجتی را از خداوند تعالی، در خواست کند به او داده خواهد شد.