تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

و اما آداب آشامیدن:

آداب آشامیدن آن است که ظرف آب را به دست راست‏گیری و در شب نشسته بیاشامی بخلاف روز و در ابتدا (بسم الله) و در پایان، (الحمد لله) بگو، و از پیش دسته کوزه و از جائی که شکسته باشد یا ترک داشته باشد نیاشام و آب را بمک و دهان را پر مکن و اگر ظرف نباشد دهان بر آب مگذار بلکه با دستهایت بیاشام و آب زیاد آشامیدن خوب نیست و موجب مرض می‏شود و بعد از آشامیدن آب، جناب امام حسین علیه‏السلام و اهل بیت آن حضرت را یاد کن و کشندگان آنجناب را لعنت کن که فضیلت بسیار دارد.