تربیت
Tarbiat.Org

مرواریدهای درخشان‏
حاج شیخ عباس قمی (رضوان الله علیه)

تعویذ درد چشم:

وارد شده است که در وقت دیدن هر ماه نو، هفت مرتبه سوره حمد بخوانند.