تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

زمینه‏های اجتماعی انحراف جامعه‏

1- سطح فرهنگی جامعه؛ اولین زمینه، سطح نازل فرهنگی مردم بود. درست است که چند دهه از اسلام و گسترش اسلام گذشته بود، اما ارتقاء فرهنگی چیزی نیست که به این سادگی و سرعت از مدینه تا اقصی نقاط شام گسترش یابد و در اذهان مردم نفوذ پیدا کند. این که همه کاملا با فرهنگ اسلامی تربیت شوند و سطح معرفت آن‏ها بالا رود به این سادگی‏ها تحقق یافتنی نیست. مخصوصا وقتی حکومت منطقه در دست کسی مثل معاویه باشد. به هر حال، یکی از زمینه هایی که معاویه روی آن حساب می‏کرد، نازل بودن سطح فرهنگ جامعه بود.
2- روح زندگی قبیله‏ای؛ یکی دیگر از زمینه‏های مورد استفاده معاویه این بود که روح زندگی قبیله‏ای در زمینه فرهنگی چنین اقتضا می‏کرد که اگر رئیس قبیله در کاری پیشقدم می‏شد، همه افراد قبیله و اکثریت به راحتی به دنبال او راه می‏افتادند. این روحیه، هم در جهت مثبت و هم در جهت منفی نمونه‏های فراوانی دارد. اگر رئیس قبیله‏ای به پیامبر اسلام (صلی الله علیه و آله و سلم) ایمان می‏آورد، به سادگی و بدون هیچ مقاومتی سایر افراد قبیله همه مسلمان می‏شدند؛ و اگر رئیس قبیله مرتد می‏شد، همچنان که بعد از رحلت پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) اتفاق افتاد، به راحتی افراد قبیله هم به دنبال او از اسلام برمی گشتند. این تبعیت افراد قبیله از رئیس خود از زمینه هایی بود که معاویه روی آن حساب می‏کرد و از آن بهره برداری می‏کرد.
3- ضعف ایمان؛ زمینه دیگر، ضعف ایمان مردم بود. به خصوص در منطقه شام که مردم فاقد مربیان دینی بودند، این ضعف بیشتر مشهود بود. حتی در خود مدینه که مردم زیر نظر پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) تربیت شده بودند و هنوز مدتی از وفات پیامبر اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم)نگذشته بود، داستان غدیر را فراموش کردند، چه رسد به مردم شام در آن روزگار که داستان‏های عجیبی درباره نادانی و جهالتشان در تاریخ ثبت شده است. این‏ها زمینه هایی بود که معاویه از آن استفاده می‏کرد: جهالت مردم، نازل بودن سطح فرهنگ مردم، حاکم بودن روح قبیله‏ای. در اصطلاح به این موارد زمینه می‏گویند.