تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

حدود نظارت جامعه بر اعمال دیگران‏

در جوامع غربی این نظارت در حدی است که همه می‏فهمند که اگر در کار دیگران نظارت نکنند، دود آن در چشم خود آن‏ها خواهد رفت لذا جامعه در این موارد نظارت می‏کند. اما اگر عمل این فرد به آن‏ها ارتباطی پیدا نکند، و منافع مادی آن‏ها را به خطر نیندازد، چندان دغدغه‏ای ندارد. آن‏ها معتقدند این فرد که این عمل قبیح را انجام می‏دهد، ضرر آن متوجه خود او می‏شود و خود او را مریض می‏کند، و افراد جامعه در این مورد می‏گویند، به من چه! به تو چه! این تعبیر به من چه و به تو چه همان گرایش فرد گرایی است. در جایی که ضرر به سایر افراد برگردد، حساسیت نشان می‏دهند. اما اگر ضرر فقط متوجه خود فرد شود، جامعه می‏گوید به من چه، بگذار او به خودش ضرر بزند. حتی اگر کسی بخواهد به او بگوید به بدن خود ضرر نزن، سیگار نکش، مریض می‏شوی، قلب خراب می‏شود، در جواب می‏گوید به تو چه! چرا در کار دیگران دخالت می‏کنی؟ آزادی است، دلم می‏خواهد، دوست دارم!