تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

چو شرح عشق گوید بی قراری - برد آرامش از هر بردباری ‏