تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

نگرش اسلام نسبت به نظارت بر امور معنوی‏

اسلام با هر دو نگرش فوق مخالف است. اسلام مردم را به گونه‏ای تربیت می‏کند که، همیشه به فکر دیگران باشند. حتی در نماز هم که رابطه فرد با معبود است، مسلمانان باید بگویند ما، و نگوید من. و در امور اجتماعی که افراد با یکدیگر رابطه دارند، نظارت اجتماعی، فقط به امور مادی ختم نمی‏شود، بلکه افراد باید به امور معنوی هم توجه داشته باشند. اگر کسی کاری انجام می‏دهد که موجب فساد معنوی جامعه می‏شود، باید از آن نهی کرد. بلکه در امور معنوی نهی از منکر واجب‏تر است. زیرا روح انسان و معنویات بر مادیات برتری دارد، زیرا مادیات فانی است و تمام می‏شود، اما کار معنوی الی الابد باقی خواهد ماند. کسی که مرتکب گناهی می‏شود و قرار است به عذاب ابدی مبتلا بشود، این را نمی‏توان با کسی که خود را در آتش می‏اندازد، تشبیه کرد. اگر شما می‏بینید که کسی می‏خواهد خود را درون چاه بیندازد، یا خود را از بالای پل درون رودخانه پرت می‏کند تا غرق شود، یا در آتش بیندازد و خود را بسوزاند، وجدان شما، اجازه نمی‏دهد بگذارید که او - چون خودش خواسته و به خود او مربوط می‏شود - هر کاری می‏خواهد بکند.