تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

نگرش غرب به انسان‏

اما تربیت غربی - به ویژه در دو قرن اخیر - بشر را فردگرا می‏شمارد. لذا در نگرش لائیک، انسان فقط مصلحت خود را در نظر می‏گیرد و نزدیک‏ترین انسانی‏ترین روابط عاطفی رو به ضعف است. خانواده‏ها متلاشی می‏شوند، زن و شوهر از هم جدا زندگی می‏کنند. پدر و فرزند از همدیگر جدا زندگی می‏کنند. پدر و فرزند از همدیگر جدا زندگی می‏کنند. همسایه از همسایه خبر ندارد. در این دیدگاه، محور فکری انسان، منفعت و لذات شخصی است.