تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

- چرا برای بزرگداشت عاشورا از بحث و گفتگو استفاده نمی‏شود؟