تربیت
Tarbiat.Org

آذرخشی دیگر در آسمان کربلا
آیت الله محمد تقی مصباح یزدی‏‏

نقش عاشورا در بقای اسلام‏

حال اگر کسی سؤال کند که از کجا بدانیم داستان کربلا چنین نقش تعیین کننده‏ای در پیشرفت اسلام، در بقای اسلام و نهایتا در سعادت انسان‏ها داشته و می‏تواند داشته باشد؟ در این باره نیز باید تا حدی که توان داریم و وقت اجازه می‏دهد صحبت کنیم.
آنچه دوست و دشمن بر آن اتفاق دارند این است که داستان کربلا، اگر در عالم انسانیت داستان منحصر به فردی نباشد، از وقایع بسیار کم نظیر است. البته ما بر اساس آنچه از ائمه اطهار (علیه السلام) دریافت داشته‏ایم، این داستان را منحصر به فرد می‏دانیم و معتقدیم که نظیر این داستان در گذشته نبوده و در آینده هم نخواهد بود. ولی از جهت احتیاط در سخن و برای این که با کسانی مواجه هستیم که طبعا از ما دلیل و سند می‏خواهند و برای این که وارد آن بحث‏ها نشویم، می‏گوییم اتفاق نظر همه مورخین و همه آشنایان به تاریخ بشر این است که اگر داستان عاشورا منحصر به فرد نباشد، از کم نظیرترین داستان‏های عالم است؛ داستانی که هم از نظر کیفیت وقوع، هم از نظر عظمت مصیبت، و هم از نظر بقای خاطره آن در میان مردم و آثار اجتماعی که بر آن مرتبت می‏شود، با هیچ ماجرای دیگری قابل مقایسه نیست. خود همین تکرار عزاداری هایی که در کشور خودمان می‏بینیم، می‏تواند برای ما عامل هشدار دهنده و بیدار کننده‏ای باشد که هیچ حادثه دیگری با این حادثه قابل مقایسه نیست. حادثه‏ای که برای آهن این همه وقت صرف می‏شود، این همه هزینه می‏شود و این همه اشک‏ها ریخته می‏شود، با چه حادثه و پیشامدی قابل تشبیه است؟